Szczegóły ogłoszenia

2/2019

"Dostawy sukcesywne środków czystości"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,3 2019.01.18 309

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogloszenie_zmiana_2 pdf 67,2 2019.02.05 70
Ogłoszenie_zmiany SIWZ pdf 67,1 2019.01.24 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 71,3 2019.01.18 101

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.01.18 61
Fomularze cenowe xls 63,5 2019.01.18 151
Formularz ofertowy xls 142,0 2019.01.18 92
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,0 2019.01.18 64
Projekt umowy doc 1131,5 2019.01.18 50
Wykaz dostaw doc 18,1 2019.01.18 67

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,7 2019.01.21 78
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-2 doc 21,8 2019.02.01 66

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,2 2019.01.30 90
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 21,5 2019.02.07 61
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 20,1 2019.02.11 55
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-4 doc 19,5 2019.02.20 67

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert-sprostowanie doc 25,1 2019.03.04 60

Pobierz wszystkie dokumenty