Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.4.2019

"Przebudowa boiska do piłki nożnej LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO CZARNI STANIĄTKI"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 60,2 2019.01.18 150

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie nr 2 doc 24,5 2019.02.08 70
Ogłoszenie o zmianie nr 3 doc 26,0 2019.02.15 99
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 24,5 2019.01.28 87

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,5 2019.01.18 201

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 33108,3 2019.01.18 322
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,4 2019.01.18 72
Formularz oferty doc 52,0 2019.01.18 79
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 35,0 2019.01.18 62
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 79,0 2019.01.18 61
Projekt umowy doc 184,5 2019.01.18 70
SPECYFIKACJE TECHNICZNE-CZARNI STANIĄTKI pdf 1390,2 2019.01.18 128
Wykaz robót budowlanych doc 36,5 2019.01.18 84
Wykaz osób doc 39,0 2019.01.18 61
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 20,9 2019.01.18 57

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 17,6 2019.01.28 70
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 17,4 2019.01.31 77
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 3 doc 17,5 2019.02.06 74
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 4 doc 18,4 2019.02.08 65
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 5 doc 20,8 2019.02.15 66
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 6 doc 18,2 2019.02.25 70
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 7 doc 17,4 2019.03.01 73
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 8 doc 20,5 2019.03.05 65

Zapytania do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 43,5 2019.03.08 92
Instalacje wewnętrzne zip 3086,6 2019.03.05 40
Obowiązujące parametry trawy pdf 122,4 2019.02.15 85
Obowiązujący Formularz oferty doc 52,0 2019.02.15 65
parametry trawy pdf 895,4 2019.02.07 108
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 16,7 2019.01.28 102
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 16,7 2019.02.08 49
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 3 doc 16,8 2019.02.15 86
projekt wykonawczy -drogi zip 5063,6 2019.01.31 74
przedmiar xml 1341,4 2019.01.31 206
Staniatki boisko - uzupełnienie -2019 przedmiar ( 6.02.2019r.) pdf 196,1 2019.02.06 142
załączniki do odpowedzi z dnia 4.02.2019r zip 7419,0 2019.02.07 97
Załączniki do odpowiedzi zip 14010,3 2019.01.21 176
załączniki do odpowiedzi z dnia 31.01.2019 zip 406,9 2019.01.31 123
Załączniki do powiadomienia o zmianach SIWZ z dnia 1.03.2019r zip 24389,0 2019.03.01 119

Pobierz wszystkie dokumenty