Szczegóły ogłoszenia

CRZP/4/2019/AEZ

"Wykonanie dokumentacji projektowej : Remontu i przebudowy pomieszczeń GMDSS w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy AL. Jana Pawła II 3 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 504435-N-2019 pdf 222,1 2019.01.17 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 536,0 2019.01.17 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 306,5 2019.01.17 17
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2019.01.17 17
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 40,0 2019.01.17 15
4_Wykaz osób doc 40,0 2019.01.17 19
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2019.01.17 15
6_Zakres dokumentacji projektowej pdf 245,6 2019.01.17 26
7_Wzór_umowy DOC 91,5 2019.01.17 16

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 438,1 2019.01.22 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 622,5 2019.01.25 20

Pobierz wszystkie dokumenty