Szczegóły ogłoszenia

CRZP/20/2019/AEZ

"Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej i akademika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS084-200779 pdf 132,6 2019.04.30 131
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS084-200779-pl pdf 132,6 2019.04.30 107

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ (po zmianie SIWZ_1) doc 770,0 2019.04.30 177

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty (po zmianie SIWZ_1) doc 340,0 2019.04.30 90
2_JEDZ w postaci xml zip 83,1 2019.04.30 83
3_klucz publiczny oraz identyfikator postępowania rar 9,3 2019.04.30 70
4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 51,5 2019.04.30 61
5_Wykaz usług doc 55,5 2019.04.30 79
6_Wykaz osób doc 67,0 2019.04.30 69
7_Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia doc 43,0 2019.04.30 66
8_Wzory umów rar 70,3 2019.04.30 80
9_Dokumentacja badania gruntu pdf 6104,5 2019.04.30 85
_10_PFU Hala Sportowa rar 34745,8 2019.04.30 166
_11_PFU Akademik rar 20227,9 2019.04.30 153
_12_Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP pdf 3088,4 2019.04.30 69

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 354,4 2019.05.31 78

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedż na zapytanie w sprawie SIWZ_1 pdf 478,5 2019.05.31 69
Odpowiedż na zapytanie w sprawie SIWZ_2 pdf 828,2 2019.05.31 72

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia pdf 667,3 2019.06.25 73
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1 simap pdf 88,1 2019.05.31 54
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1 ted pdf 85,8 2019.06.04 63
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert_1 pdf 294,9 2019.05.31 91

Pobierz wszystkie dokumenty