Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-5/19

"Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem, na okres 1 roku - (przeglądy, konserwacja i naprawy pograwancyjne aparatury medycznej) "

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 33,0 2019.01.16 30

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty p. 1, 2 PDF 48,7 2019.02.08 29
Powiadomienie o wyborze w zakresie pakietów 10, 17, 18, 20 PDF 61,5 2019.02.06 36

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 14,7 2019.01.22 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) PDF 1160,9 2019.01.16 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30,6 2019.01.16 29
formularz cenowy xls 76,0 2019.01.16 54
Formularz oferty docx 33,4 2019.01.16 25
Opis przedmiotu zamówienia doc 74,5 2019.01.16 32
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 28,4 2019.01.16 25
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zał nr 3 do Umowy docx 29,2 2019.01.16 25
Wykaz osób doc 39,5 2019.01.16 25
Wykaz usług doc 31,5 2019.01.16 26
wzór umowy pdf 266,0 2019.01.16 27

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ, zawiadomienie o zmianie terminu skład PDF 156,7 2019.01.22 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
I modyfikacja formularz cenowy xls 92,0 2019.01.22 46
I modyfikacja Formularz oferty docx 34,7 2019.01.22 31
I modyfikacja Opis przedmiotu zamówienia doc 70,5 2019.01.22 32
I modyfikacja SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 429,0 2019.01.22 32
Informacja z otwarcia pdf 137,4 2019.01.28 39

Pobierz wszystkie dokumenty