Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.3.2019

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki szkółkarskiej na terenie Nadleśnictwa Rzepin w 2019 roku"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE pdf 7808,6 2019.01.16 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 12068,0 2019.01.16 20
Załącznik nr 1 - Oferta doc 165,0 2019.01.16 18
Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna wybranych prac pdf 2540,6 2019.01.16 16
Załącznik nr 11 - Wzór umowy dzierżawy pdf 1784,6 2019.01.16 15
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy pdf 239,4 2019.01.16 19
Załącznik nr 3 - OPZ - zestawienie wg rodzaju prac pdf 129,5 2019.01.16 15
Załącznik nr 3.1 - OPZ - zestawienie prac wg czynności pdf 5723,5 2019.01.16 17
Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 16,1 2019.01.16 15
Załącznik nr 4.1 - oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 16,0 2019.01.16 17
Załącznik nr 4.2 - Wykaz osób docx 16,4 2019.01.16 15
Załącznik nr 4.3 - Wykaz sprzętu docx 14,0 2019.01.16 13
Załącznik nr 4.4 - Wykaz usług docx 14,2 2019.01.16 13
Załącznik nr 5 - Zobowiazanie podmiotu trzeciego doc 152,0 2019.01.16 13
Załącznik nr 6 - Grupa kapitałowa doc 152,5 2019.01.16 15
Załącznik nr 7 - Oświadczenie doc 149,0 2019.01.16 15
Załącznik nr 8 - Wzór umowy pdf 7323,2 2019.01.16 14
Załącznik nr 9 - Katalog norm czasu pracy pdf 479,2 2019.01.16 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pdf 369,5 2019.01.28 17

Pobierz wszystkie dokumenty