Szczegóły ogłoszenia

FER.271.34.2018

"Kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynach"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 128,6 2018.12.05 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 237,0 2018.12.05 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,0 2018.12.05 29
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej1 doc 50,0 2018.12.05 29
formularz ofertowy doc 49,0 2018.12.05 30
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 45,5 2018.12.05 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.12.05 28
PFU PSZOK pdf 35881,1 2018.12.05 25
PFU PSZOK-zał 1 pdf 380,8 2018.12.05 27
PFU PSZOK-zał 2 pdf 118,2 2018.12.05 28
Wykaz robót budowlanych doc 32,0 2018.12.05 28
wzór umowy doc 214,5 2018.12.05 32

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 29,0 2019.01.08 28

Pobierz wszystkie dokumenty