Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-8/19

"Usługa przygotowania do druku, wydruk i oprawa oraz dostawa katalogów, ulotek, folderów na Targi Pracy AGH - Kc-zp.272-8/19."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,0 2019.01.16 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 66,8 2019.01.16 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,2 2019.02.18 4
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 76,7 2019.01.16 25
Wykaz zrealizowanych usług doc 19,0 2019.01.16 24
Wzór formularza oferty doc 27,8 2019.01.16 29
Wzór umowy - usługi doc 30,8 2019.01.16 26

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiana SIWZ doc 269,6 2019.01.29 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 121,0 2019.01.16 23
Informacja o zmianie ogłoszenia Kc-zp.272-8 19 docx 215,5 2019.01.24 19
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2019.02.18 7
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 35,5 2019.01.28 14

Pobierz wszystkie dokumenty