Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-8/19

"Usługa przygotowania do druku, wydruk i oprawa oraz dostawa katalogów, ulotek, folderów na Targi Pracy AGH - Kc-zp.272-8/19."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,0 2019.01.16 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 66,8 2019.01.16 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,2 2019.02.18 40
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 76,7 2019.01.16 52
Wykaz zrealizowanych usług doc 19,0 2019.01.16 57
Wzór formularza oferty doc 27,8 2019.01.16 53
Wzór umowy - usługi doc 30,8 2019.01.16 58

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiana SIWZ doc 269,6 2019.01.29 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 121,0 2019.01.16 46
Informacja o zmianie ogłoszenia Kc-zp.272-8 19 docx 215,5 2019.01.24 50
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2019.02.18 39
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 35,5 2019.01.28 42

Pobierz wszystkie dokumenty