Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-25/19

"Wykonanie remontu łazienek po robotach instalacyjnych w mieszkaniach będących własnością AGH w budynku przy. ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie. KC-zp. 272-25/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 65,2 2019.01.15 76

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,3 2019.01.15 97

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2019.01.15 58
Formularz oferty doc 53,5 2019.01.15 62
Wykaz osób doc 35,5 2019.01.15 58
Wykaz robót doc 46,0 2019.01.15 57
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,5 2019.01.15 56
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia doc 50,0 2019.01.15 56
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.01.15 56
Wzór umowy - roboty budowlane doc 65,4 2019.01.15 60
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2019.01.15 58

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 268,9 2019.01.29 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,3 2019.02.01 87
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 18,7 2019.01.29 59
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 267,0 2019.01.29 69

Pobierz wszystkie dokumenty