Szczegóły ogłoszenia

ZP/2/D/19

"sukcesywna dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic ochronnych"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,3 2019.01.15 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ ZP2D19 pdf 10576,1 2019.01.15 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 67,5 2019.01.15 34
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy xls 72,5 2019.01.15 50
załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy doc 43,5 2019.01.15 28
Załącznik nr 3a - Oświadczenia o podwykonawcach docx 26,3 2019.01.15 22
załącznik nr 4 - wzór informacji o grupie kapitałowej doc 84,5 2019.01.15 24
Załącznik nr 5 - istotne postanowienia umowy pdf 208,8 2019.01.15 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zbiorcze zestawienie ofert pdf 300,2 2019.01.30 29

Pobierz wszystkie dokumenty