Szczegóły ogłoszenia

KA-2/005/2019

"Sprzątanie pomieszczeń w 4 Domach Studenckich Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,1 2019.01.15 40

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 26,5 2019.01.22 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 204,0 2019.01.15 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 62,0 2019.01.15 36
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,5 2019.01.15 35
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,0 2019.01.15 34
Projekt umowy doc 125,5 2019.01.15 41
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 153,0 2019.01.15 40
Wykaz usług doc 34,5 2019.01.15 41
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2019.01.15 32

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania i zmiany SIWZ pdf 2161,4 2019.01.22 38
Umowa powierzenia danych pdf 125,3 2019.01.22 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2019.01.28 54

Pobierz wszystkie dokumenty