Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.3.2019

"Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej im. Św. Jana Bosko w Zakrzowie wraz z instalacjami wewnętrznymi w budynku i poza budynkiem "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 59,5 2019.01.14 111

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 24,5 2019.01.23 91

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,0 2019.01.14 125

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentcja projektowa zip 53418,9 2019.01.14 255
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,6 2019.01.14 72
Formularz oferty doc 52,0 2019.01.14 73
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 35,0 2019.01.14 72
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 78,5 2019.01.14 69
Projekt umowy doc 184,5 2019.01.14 90
SPECYFIKACJE TECHNICZNE-ZAKRZÓW SZKOŁA pdf 1796,9 2019.01.14 104
Wykaz robót budowlanych doc 36,0 2019.01.14 79
Wykaz osób doc 39,0 2019.01.14 67
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,0 2019.01.14 68

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 17,6 2019.01.23 95

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,2 2019.01.21 129
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 10 doc 19,6 2019.02.07 85
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 19,9 2019.01.23 119
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 18,1 2019.01.24 110
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 4 doc 19,4 2019.01.28 100
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 5 doc 35,4 2019.02.01 100
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 6 doc 19,3 2019.01.28 108
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 7 doc 22,2 2019.02.08 98
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 8 doc 96,1 2019.02.07 92
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 9 doc 20,3 2019.02.07 99

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ pdf 247,3 2019.01.24 83
ELEWACJE pdf 2245,9 2019.02.08 78
Informacja z otwarcia ofert doc 42,5 2019.02.14 169
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 16,7 2019.01.23 130
Zakrzów szkoła rozbudowa- przedmiar uzupełnienie 2-1 pdf 301,8 2019.02.07 89
Załącznik do odpowiedzi rar 7094,9 2019.01.21 116
załączniki do odpowedzi z dnia 31.01.2019r zip 29099,9 2019.02.01 104
Załączniki do odpowiedzi z dnia 23-01-2019 zip 74915,5 2019.01.23 116
ZESTAWIENIA SOLARKI I ŚLUSARKI pdf 1284,2 2019.02.07 86
ZKRZÓW - ZESTAWIENIE DRZWI I OKIEN pdf 1259,9 2019.01.24 113

Pobierz wszystkie dokumenty