Szczegóły ogłoszenia

ZP/2794/U/18

"usługę grupowego ubezpieczenia Międzynarodowych Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Odpowiedzialności cywilnej i Bagażu podróżnego pracowników i osób delegowanych za granicę przez UAM"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 502656 docx 23,4 2019.01.11 55

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 190,1 2019.01.18 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 231,5 2019.01.11 59
Załącznik A Opis Przedmiotu Zamówienia docx 34,5 2019.01.11 58
Załącznik nr 1 - oferta doc 64,5 2019.01.11 46
Załącznik nr 2 - Oświadczenia - Wykonawca docx 28,8 2019.01.11 40
Załącznik nr 2b - Oświadczenia o podwykonawcach docx 28,7 2019.01.11 39
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 14,4 2019.01.11 41
Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy doc 85,0 2019.01.11 45

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana terminu składania ofert pdf 225,3 2019.01.18 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania 1 pdf 338,9 2019.01.24 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 593,6 2019.01.30 30

Pobierz wszystkie dokumenty