Szczegóły ogłoszenia

KA-2/003/2019

"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części strychu na funkcję usługową w zakresie usług związanych z oświatą " MODELARNIA I LABORATORIUM NAUK " w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Adaptacja części poddasza budynku 11-1 na modelarnię SKN Grow, WA, ul. Podchorążych 1, Kraków "."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 364,7 2019.01.10 67

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 328,5 2019.01.10 85

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz osób doc 39,0 2019.01.10 51
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2019.01.10 53
Formularz ofertowy doc 154,5 2019.01.10 55
Opis przedmiotu zamówienia zip 173722,2 2019.01.10 81
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 62,0 2019.01.10 52
Projekt umowy doc 376,0 2019.01.10 61
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2019.01.10 72
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2019.01.10 57

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź nr 1 na zapytania w sprawie SIWZ pdf 684,4 2019.01.18 72
Odpowiedź nr 2 na zapytania w sprawie SIWZ pdf 288,7 2019.01.22 60
Załącznik do odpowiedzi nr 1 zip 766,9 2019.01.18 68
Załącznik do odpowiedzi nr 2 zip 3708,0 2019.01.22 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 136,0 2019.01.25 87

Pobierz wszystkie dokumenty