Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-20/19

"obsługa portierni w pawilonach AGH oraz zastępstwa za urlopy wypoczynkowe i zwolnienia chorobowe pracowników Straży AGH - KC-zp.272-20/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,0 2019.01.08 133

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 262,5 2019.01.08 143

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 46,5 2019.01.08 92
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,7 2019.01.08 77
Kalkulacja cenowa - załącznik nr 1a do Formularza oferty xls 38,0 2019.01.08 95
Wykaz zrealizowanych usług doc 34,0 2019.01.08 98
Wzór umowy doc 37,9 2019.01.08 92

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 215,7 2019.01.18 87
Powiadomienie o zmianach w SIWZ (01.02.2019) doc 277,0 2019.02.01 80
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - 4 doc 270,8 2019.02.12 61
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-3 doc 268,1 2019.02.08 54

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 3 doc 271,0 2019.02.06 74
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 214,4 2019.01.21 98
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 doc 272,6 2019.01.28 92
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-4 i powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 278,4 2019.02.07 73

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 23,7 2019.02.27 44
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 213,7 2019.01.16 89
Informacja o zmianie ogłoszenia 2 docx 213,6 2019.01.17 80
Informacja o zmianie ogłoszenia 3 docx 213,8 2019.02.05 74
Informacja o zmianie ogłoszenia 4 docx 213,6 2019.02.11 60
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2019.02.27 71
Jedz-ESPD Kc-zp.272-20 19 xml 121,0 2019.01.08 80
NOWY Formularz oferty doc 47,0 2019.02.07 62
NOWY WZÓR UMOWY docx 42,2 2019.02.12 57
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 20,5 2019.01.17 78
OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia 3 docx 17,0 2019.02.07 59
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 docx 16,7 2019.01.18 78
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 docx 18,4 2019.02.13 58
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 267,0 2019.02.07 72
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert-2 doc 267,9 2019.02.13 69

Pobierz wszystkie dokumenty