Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-20/19

"obsługa portierni w pawilonach AGH oraz zastępstwa za urlopy wypoczynkowe i zwolnienia chorobowe pracowników Straży AGH - KC-zp.272-20/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,0 2019.01.08 77

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 262,5 2019.01.08 114

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 46,5 2019.01.08 58
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,7 2019.01.08 43
Kalkulacja cenowa - załącznik nr 1a do Formularza oferty xls 38,0 2019.01.08 57
Wykaz zrealizowanych usług doc 34,0 2019.01.08 66
Wzór umowy doc 37,9 2019.01.08 55

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 215,7 2019.01.18 51
Powiadomienie o zmianach w SIWZ (01.02.2019) doc 277,0 2019.02.01 42
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - 4 doc 270,8 2019.02.12 21
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-3 doc 268,1 2019.02.08 21

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 3 doc 271,0 2019.02.06 38
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 214,4 2019.01.21 63
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 doc 272,6 2019.01.28 56
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-4 i powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 278,4 2019.02.07 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 213,7 2019.01.16 54
Informacja o zmianie ogłoszenia 2 docx 213,6 2019.01.17 44
Informacja o zmianie ogłoszenia 3 docx 213,8 2019.02.05 35
Informacja o zmianie ogłoszenia 4 docx 213,6 2019.02.11 19
Jedz-ESPD Kc-zp.272-20 19 xml 121,0 2019.01.08 47
NOWY Formularz oferty doc 47,0 2019.02.07 24
NOWY WZÓR UMOWY docx 42,2 2019.02.12 10
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 20,5 2019.01.17 40
OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia 3 docx 17,0 2019.02.07 22
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 docx 16,7 2019.01.18 47
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 docx 18,4 2019.02.13 16
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 267,0 2019.02.07 37
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert-2 doc 267,9 2019.02.13 26

Pobierz wszystkie dokumenty