Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.01.2019.KG

"Przebudowa drogi gminnej nr 191036C w miejscowości Stawek, gm. Baruchowo w km 0+700 do km 2+310"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 308,9 2019.01.02 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 60,0 2019.01.02 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.01.02 34
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.01.02 34
Projekt budowlany - Stawek zip 8153,3 2019.01.02 36
Przedmiar robót pdf 200,9 2019.01.02 38
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - Stawek pdf 886,9 2019.01.02 32
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 23,7 2019.01.02 35
Wykaz osób doc 19,4 2019.01.02 31
Wykaz robót budowlanych doc 24,9 2019.01.02 38
Wzór oferty na roboty budowlane docx 26,6 2019.01.02 35
Wzór umowy na roboty budowlane docx 40,6 2019.01.02 33
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia doc 18,3 2019.01.02 34

Pobierz wszystkie dokumenty