Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-654/18

"Przebudowa sali wykładowej 501 wraz z dostosowaniem paw. C-3 do aktualnych przepisów ppoż. na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-654/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 72,0 2018.12.11 101

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 78,7 2018.12.11 183

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,5 2018.12.11 68
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.12.11 69
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018.12.11 69
Wykaz osób doc 43,5 2018.12.11 69
Wzór formularza oferty doc 70,5 2018.12.11 78
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.12.11 69
Wzór umowy docx 90,5 2018.12.11 78
wzór wykazu robót budowlanych doc 57,0 2018.12.11 76
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.12.11 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,6 2019.01.04 135

Pobierz wszystkie dokumenty