Szczegóły ogłoszenia

NA/P/398/2018

"Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 201,0 2018.12.10 299

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 44,5 2018.12.18 106
Informacja o zmianach 2 (procedura uproszczona) doc 44,0 2018.12.20 84
Informacja o zmianach 3 (procedura uproszczona) doc 44,0 2018.12.28 91
Informacja o zmianach 5 (procedura uproszczona) doc 67,0 2019.01.10 88

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 93,9 2018.12.10 155

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 41,6 2018.12.10 93
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 44,1 2018.12.10 87
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 82815,4 2018.12.10 215
Wykaz osób doc 50,0 2018.12.10 84
Wykaz robót budowlanych doc 56,0 2018.12.10 89
Wzór oferty na roboty budowlane doc 92,0 2018.12.10 92
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1454,9 2018.12.10 91
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,7 2018.12.10 85

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 16.01.2019 doc 37,8 2019.01.16 88
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 28.12.2018 doc 37,0 2018.12.28 109

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ 04.01.2019 zip 909,8 2019.01.04 135
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 20.12.2018 doc 39,9 2018.12.20 144
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 10.01.2019 doc 40,2 2019.01.10 115
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 18.12.2018 doc 40,8 2018.12.18 169

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach 4 (procedura uproszczona) doc 43,5 2019.01.04 109
Informacja o zmianach 6 (procedura uproszczona) doc 45,0 2019.01.16 114
Informacja z otwarcia ofert doc 60,5 2019.01.24 174

Pobierz wszystkie dokumenty