Szczegóły ogłoszenia

CRZP/143/2018/AEZ

"Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót teletechnicznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w 2019 i 2020 roku"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 657477-N-2018 pdf 227,5 2018.12.06 60

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 610,0 2018.12.06 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 303,0 2018.12.06 59
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2018.12.06 54
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2018.12.06 47
4_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2018.12.06 47
5_Wykaz osób doc 38,0 2018.12.06 58
6_Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2018.12.06 56
7_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2018.12.06 53
8_Zobowiązanie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów doc 274,0 2018.12.06 52
9_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2018.12.06 53
_10_Wzór_umowy_ramowej doc 303,5 2018.12.06 61
_11_Wzór umowy wykonawczej rar 537,8 2018.12.06 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 597,3 2018.12.21 77

Pobierz wszystkie dokumenty