Szczegóły ogłoszenia

/4/11/2018

"Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80mm o kodzie 1912 12 - inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.)"

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

                     

Brak dokumentów do pobrania