Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.16.2018

"Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - Zadanie Nr 3 w leśnictwie Mrzeżyno"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 170,3 2018.11.16 87

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 170,2 2019.03.13 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
AKTUALNY SIWZ docx 322,6 2019.03.13 37
AKTUALNY Załącznik nr 1 Formularz ofertowy docx 230,6 2019.03.13 29
AKTUALNY Załącznik nr 10 Identyfikator postępowania i klucz publiczny zip 11,8 2019.03.15 27
AKTUALNY Załącznik nr 2 JEDZ doc 376,5 2019.03.13 27
AKTUALNY Załącznik nr 3 Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 224,5 2019.03.13 27
AKTUALNY Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 224,1 2019.03.13 25
AKTUALNY Załącznik nr 5 Wykaz osób docx 226,2 2019.03.13 30
AKTUALNY Załącznik nr 6 Wzór umowy docx 240,4 2019.03.13 29
AKTUALNY Załącznik nr 8 Podręcznik Wdrażania Projektu cz 2 pdf 1785,0 2019.03.13 27
protokół z otwarcia ofert pdf 616,2 2019.04.19 7
SIWZ nadzór inwestorski - zad. 3 docx 306,2 2018.11.16 85
skan zmiana terminu - zmiana treści SIWZ z dnia 18.12.2018 r. pdf 367,5 2018.12.19 61
skan zmiana terminu - zmiana treści SIWZ z dnia 28.01.2019 r. pdf 564,3 2019.01.28 56
skan zmiana terminu i treści SIWZ z dnia 11.03.2019 r. pdf 589,1 2019.03.13 29
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy docx 228,5 2018.11.16 65
Załącznik nr 2 JEDZ doc 376,0 2018.11.16 74
Załącznik nr 3 Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 224,0 2018.11.16 61
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 223,8 2018.11.16 62
Załącznik nr 5 Wykaz osób docx 225,7 2018.11.16 68
Załącznik nr 6 Wzór umowy docx 238,9 2018.11.16 83
Załącznik nr 7 Podręcznik Wdrażania Projektu cz 1 pdf 15697,1 2018.11.16 66
Załącznik nr 8 Podręcznik Wdrażania Projektu cz 2 pdf 3997,8 2018.11.16 129
Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa zip 42924,2 2018.11.16 70

Pobierz wszystkie dokumenty