Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.16.2018

"Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - Zadanie Nr 3 w leśnictwie Mrzeżyno"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 170,3 2018.11.16 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ nadzór inwestorski - zad. 3 docx 306,2 2018.11.16 52
skan zmiana terminu - zmiana treści SIWZ z dnia 18.12.2018 r. pdf 367,5 2018.12.19 36
skan zmiana terminu - zmiana treści SIWZ z dnia 28.01.2019 r. pdf 564,3 2019.01.28 22
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy docx 228,5 2018.11.16 39
Załącznik nr 2 JEDZ doc 376,0 2018.11.16 46
Załącznik nr 3 Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 224,0 2018.11.16 36
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 223,8 2018.11.16 39
Załącznik nr 5 Wykaz osób docx 225,7 2018.11.16 38
Załącznik nr 6 Wzór umowy docx 238,9 2018.11.16 49
Załącznik nr 7 Podręcznik Wdrażania Projektu cz 1 pdf 15697,1 2018.11.16 40
Załącznik nr 8 Podręcznik Wdrażania Projektu cz 2 pdf 3997,8 2018.11.16 74
Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa zip 42924,2 2018.11.16 38

Pobierz wszystkie dokumenty