Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/92/2018

"Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych ETAP IV."

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 147,5 2018.10.22 111

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 443,5 2018.10.22 112

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
01 INSTALACJA WENT_ ODDYMIAJĄCEJ - BUD_ C, PARTER pdf 1298,1 2018.10.22 81
02 INSTALACJA WENT_ ODDYMIAJĄCEJ - KLATKI SCHOD_ G, H, DACH pdf 265,3 2018.10.22 71
02 PIWNICA PDF 1451,8 2018.10.22 74
03 INSTALACJA WENT_ ODDYMIAJĄCEJ - ROTUNDA, DACH pdf 1772,3 2018.10.22 75
03 PIWNICA PDF 1253,7 2018.10.22 68
04 INSTALACJA WENT_ ODDYMIAJĄCEJ - BUD_ C, DACH pdf 576,2 2018.10.22 77
04 PARTER PDF 1805,2 2018.10.22 73
05 INSTALACJA WENT_ ODDYMIAJĄCEJ - SCHEMAT KLATEK SCHOD_ A,C,D pdf 1148,2 2018.10.22 78
05 PARTER PDF 1539,8 2018.10.22 75
06 I Piętro PDF 1599,2 2018.10.22 71
07 I Piętro PDF 1334,8 2018.10.22 74
08 II piętro PDF 2744,1 2018.10.22 64
09 II Piętro PDF 1394,9 2018.10.22 73
11 III Piętro PDF 1130,1 2018.10.22 77
12 IV Piętro PDF 1134,9 2018.10.22 71
13 IV Piętro PDF 1090,4 2018.10.22 73
14 V Piętro PDF 1147,2 2018.10.22 75
15 V Piętro PDF 1032,5 2018.10.22 70
16 VI Piętro PDF 1193,2 2018.10.22 70
17 VI Piętro PDF 1069,4 2018.10.22 71
18 VII Piętro PDF 1165,0 2018.10.22 68
19 VII Piętro PDF 1090,0 2018.10.22 67
20 Dach PDF 690,8 2018.10.22 68
21 Dach PDF 577,4 2018.10.22 68
22 C-C Przekrój PDF 854,0 2018.10.22 74
23 Piwnica Rotunda-przeb. PDF 706,8 2018.10.22 70
24 Parter rotunda-przeb. PDF 892,2 2018.10.22 75
25 I pietro rotunda-przeb. PDF 908,6 2018.10.22 68
26 II piętro rotunda-przeb. PDF 903,9 2018.10.22 66
27 Dach rotunda-przeb. PDF 573,0 2018.10.22 67
28 A-A przekrój rotunda-przeb. PDF 603,2 2018.10.22 73
Aksonometria p.poż pdf 1503,6 2018.10.22 78
Certyfikat na wk+éadki LOB CES PSM6 i WZ6 pol pdf 1766,5 2018.10.22 66
decyzja 158-2016 str 3 pdf 300,8 2018.10.22 72
decyzja 158-2016 str 4 pdf 239,3 2018.10.22 70
decyzja nr 158-2016 str 2 pdf 377,4 2018.10.22 65
decyzja nr 158-2016 str1 pdf 570,6 2018.10.22 68
DETEKCJA WYCIEK+ôW pdf 65,8 2018.10.22 67
DETEKCJA WYCIEK+ôW -IV ETAP WYKONAWCZA pdf 133,5 2018.10.22 69
DSO opis - IV ETAP_WYKONAWCZY pdf 2793,6 2018.10.22 76
ekspertyza techniczna pdf 987,8 2018.10.22 69
EN-TraceTekTT1000-IM-H55555_tcm432-26479 pdf 1528,9 2018.10.22 69
EN-TraceTekTT1100OHP-IM-H58263_tcm432-26481 pdf 1422,0 2018.10.22 65
EN-TraceTekTTDM128-DS-H56859_tcm432-26505 pdf 312,7 2018.10.22 65
EN-TraceTekTTSIM1-DS-H56858_tcm432-26525 pdf 194,1 2018.10.22 63
EN-TraceTekTTSIM2-DS-H57436_tcm432-26529 pdf 270,5 2018.10.22 67
EN-TraceTekTTTS12ETouchScreen-DS-H81279_tcm432-54042 pdf 169,2 2018.10.22 58
FIREVU opis wyk. - IV ETAP pdf 148,7 2018.10.22 67
LISTEC OPIS - IV ETAP pdf 5341,9 2018.10.22 53
O+ÜWIETLENIE AWARYJNE - IV ETAP pdf 4773,1 2018.10.22 50
opis ARCH_WYKONAWCZY - IV ETAP pdf 400,8 2018.10.22 52
opis budowlany Szpital Wojewódzki w Poznaniu pdf 493,4 2018.10.22 54
P.poż - parter pdf 1695,8 2018.10.22 49
P.poż - piwnica- pdf 1371,0 2018.10.22 47
P.poż - ROTUNDA -1 p pdf 370,4 2018.10.22 49
P.poż - ROTUNDA 0p pdf 483,3 2018.10.22 48
P.poż - ROTUNDA 1p pdf 532,6 2018.10.22 51
P.poż - ROTUNDA 2p- pdf 608,0 2018.10.22 48
p.poż 1 piętro pdf 1439,7 2018.10.22 47
p.poż 2 piętro pdf 2254,2 2018.10.22 51
p.poż 3 piętro- pdf 1071,5 2018.10.22 50
p.poż 4 piętro pdf 1145,9 2018.10.22 48
p.poż 5 piętro pdf 1131,4 2018.10.22 46
p.poż 6 piętro-druk pdf 1113,3 2018.10.22 48
p.poż 7 piętro pdf 1133,9 2018.10.22 46
postanowienia 156 i 156-1 pdf 1200,3 2018.10.22 46
PROJ .WYKONAWCZY WEW.INST.HYDRANTOWA pdf 100,4 2018.10.22 49
PW_DSO_IV ETAP_01 PIWNICA BUD. _B,C,D_. PDF 442,9 2018.10.22 54
PW_DSO_IV ETAP_02 PIWNICA BUD. _B, C, D_. PDF 324,0 2018.10.22 47
PW_DSO_IV ETAP_03 PARTER BUD. _B, C_. PDF 353,2 2018.10.22 52
PW_DSO_IV ETAP_04 I PITŽ+ŤTRO BUD. _B, C_. PDF 270,2 2018.10.22 49
PW_DSO_IV ETAP_05 II PITŽ+ŤTRO BUD. _B, C_. PDF 293,8 2018.10.22 49
PW_DSO_IV ETAP_06 III PITŽ+ŤTRO BUD. _C_ PDF 259,8 2018.10.22 46
PW_DSO_IV ETAP_07 III PITŽ+ŤTRO BUD. _C_ PDF 249,0 2018.10.22 51
PW_DSO_IV ETAP_08 IV PITŽ+ŤTRO BUD. _C_ PDF 344,0 2018.10.22 46
PW_DSO_IV ETAP_09 IV PITŽ+ŤTRO BUD. _C_ PDF 355,7 2018.10.22 48
PW_DSO_IV ETAP_10 V PITŽ+ŤTRO BUD. _C_ PDF 378,6 2018.10.22 48
PW_DSO_IV ETAP_11 V PITŽ+ŤTRO BUD. _C_ PDF 347,6 2018.10.22 48
PW_DSO_IV ETAP_12 VI PITŽ+ŤTRO BUD. _C_ PDF 376,8 2018.10.22 47
PW_DSO_IV ETAP_13 VI PITŽ+ŤTRO BUD. _C_ PDF 338,3 2018.10.22 48
PW_DSO_IV ETAP_14 VII PITŽ+ŤTRO BUD. _C_ PDF 367,0 2018.10.22 46
PW_DSO_IV ETAP_15 VII PITŽ+ŤTRO BUD. _C_ PDF 336,3 2018.10.22 48
PW_DSO_IV ETAP_16 KL. SCH. PODDASZE BUD. _C_. PDF 120,5 2018.10.22 47
PW_DSO_IV ETAP_17 SCHEMAT BLOKOWY PDF 398,2 2018.10.22 50
PW_DW_01 DETEKCJA WYCIEK+ôW - PIWNICA PDF 1083,0 2018.10.22 51
PW_DW_02 DETEKCJA WYCIEK+++W - parter, 1 piTŽ+ľtro PDF 947,5 2018.10.22 47
PW_DW_IV ETAP_03 PW_DW_IV ETAP_ pdf 355,4 2018.10.22 53
PW_FIREVU_IV ETAP_01 RZUT PIWNICY BUDYNEK _C_ PDF 709,2 2018.10.22 49
PW_FIREVU_IV ETAP_02 RZUT PIWNICY BUDYNEK _C_ PDF 234,8 2018.10.22 48
PW_FIREVU_IV ETAP_03 RZUT PARTERU BUDYNEK _C_ PDF 731,1 2018.10.22 50
PW_FIREVU_IV ETAP_04 RZUT PARTERU BUDYNEK _C_ PDF 696,5 2018.10.22 49
PW_FIREVU_IV ETAP_05 RZUT II PITŽ+ŤTRA BUDYNEK _C_ PDF 456,6 2018.10.22 47
PW_FIREVU_IV ETAP_06 RZUT II PITŽ+ŤTRA BUDYNEK _C_ PDF 214,5 2018.10.22 44
PW_FIREVU_IV ETAP_07 RZUT III PITŽ+ŤTRA BUDYNEK _C_ PDF 794,8 2018.10.22 47
PW_FIREVU_IV ETAP_08 RZUT III PITŽ+ŤTRA BUDYNEK _C_ PDF 639,9 2018.10.22 47
PW_FIREVU_IV ETAP_09 RZUT IV PITŽ+ŤTRA BUDYNEK _C_ PDF 768,9 2018.10.22 49
PW_FIREVU_IV ETAP_10 RZUT IV PITŽ+ŤTRA BUDYNEK _C_ PDF 634,8 2018.10.22 47
PW_FIREVU_IV ETAP_11 RZUT V PITŽ+ŤTRA BUDYNEK _C_ PDF 774,7 2018.10.22 50
PW_FIREVU_IV ETAP_12 RZUT V PITŽ+ŤTRA BUDYNEK _C_ PDF 499,5 2018.10.22 45
PW_FIREVU_IV ETAP_13 RZUT VI PITŽ+ŤTRA BUDYNEK _C_ PDF 912,6 2018.10.22 48
PW_FIREVU_IV ETAP_14 RZUT VI PITŽ+ŤTRA BUDYNEK _C_ PDF 623,9 2018.10.22 50
PW_FIREVU_IV ETAP_15 RZUT VII PITŽ+ŤTRA BUDYNEK _C_ PDF 783,9 2018.10.22 48
PW_FIREVU_IV ETAP_16 RZUT VII PITŽ+ŤTRA BUDYNEK _C_ PDF 624,0 2018.10.22 47
PW_FIREVU_IV ETAP_17 SCHEMAT BLOKOWY FIREVU PDF 192,8 2018.10.22 50
PW_Instalacja wentylacji oddymiającej_opis techniczny pdf 1351,3 2018.10.22 55
PW_IV ETAP_A_K_B_01 Piwnica PDF 1769,7 2018.10.22 54
PW_IV ETAP_A_K_B_02 piwnica PDF 735,0 2018.10.22 52
PW_IV ETAP_A_K_B_03 PARTER PDF 655,3 2018.10.22 50
PW_IV ETAP_A_K_B_05 II PITŽ+ŤTRO PDF 664,5 2018.10.22 47
PW_IV ETAP_A_K_B_06 DACH PDF 277,4 2018.10.22 48
PW_IV ETAP_A_K_B_07 STOLARKA PDF 370,5 2018.10.22 54
PW_IV ETAP_A_K_C_01 piwnica PDF 1753,3 2018.10.22 51
PW_IV ETAP_A_K_C_02 piwnica PDF 465,2 2018.10.22 49
PW_IV ETAP_A_K_C_03 parter PDF 995,3 2018.10.22 47
PW_IV ETAP_A_K_C_04 I piTŽ+ľtro PDF 925,6 2018.10.22 46
PW_IV ETAP_A_K_C_05 II piTŽ+ľtro PDF 700,8 2018.10.22 47
PW_IV ETAP_A_K_C_06 III piTŽ+ľtro PDF 1148,2 2018.10.22 47
PW_IV ETAP_A_K_C_07 III piTŽ+ľtro PDF 968,6 2018.10.22 48
PW_IV ETAP_A_K_C_08 IV PITŽ+ŤTRO PDF 1197,4 2018.10.22 47
PW_IV ETAP_A_K_C_09 IV PITŽ+ŤTRO PDF 1092,4 2018.10.22 47
PW_IV ETAP_A_K_C_10 V PITŽ+ŤTRO PDF 1238,0 2018.10.22 49
PW_IV ETAP_A_K_C_11 V PITŽ+ŤTRO PDF 956,4 2018.10.22 50
PW_IV ETAP_A_K_C_12 VI PITŽ+ŤTRO PDF 1342,5 2018.10.22 47
PW_IV ETAP_A_K_C_13 VI PITŽ+ŤTRO PDF 1054,3 2018.10.22 48
PW_IV ETAP_A_K_C_14 VII PITŽ+ŤTRO PDF 1180,0 2018.10.22 45
PW_IV ETAP_A_K_C_15 VII PITŽ+ŤTRO PDF 1013,3 2018.10.22 52
PW_IV ETAP_A_K_C_16 DACH PDF 203,0 2018.10.22 50
PW_IV ETAP_A_K_C_17 DACH PDF 298,0 2018.10.22 47
PW_IV ETAP_A_K_C_18 C-C Przekr+-j PDF 570,4 2018.10.22 47
PW_IV ETAP_A_K_C_19 stolarka PDF 334,7 2018.10.22 52
PW_IV ETAP_A_K_C_20 stolarka PDF 303,6 2018.10.22 52
PW_IV ETAP_A_K_C_21 stolarka PDF 337,6 2018.10.22 54
PW_IV ETAP_A_K_C_22 DZWIGI PDF 173,8 2018.10.22 49
PW_IV ETAP_A_K_R_01 Piwnica Rotunda-przeb. PDF 284,5 2018.10.22 49
PW_IV ETAP_A_K_R_02 Parter rotunda-przeb. PDF 689,7 2018.10.22 47
PW_IV ETAP_A_K_R_03 I pietro rotunda-przeb. PDF 735,9 2018.10.22 47
PW_IV ETAP_A_K_R_04 II piTŽ+ľtro rotunda-przeb. PDF 645,0 2018.10.22 48
PW_IV ETAP_A_K_R_05 Dach rotunda-przeb. PDF 189,3 2018.10.22 51
PW_IV ETAP_A_K_R_06 A-A przekr+-j rotunda-przeb. PDF 206,4 2018.10.22 47
PW_IV ETAP_A_K_R_07 ROTUNDA - ZESTAWIENIE STOLARKI PDF 335,2 2018.10.22 49
PW_IV ETAP_DSO_R_01 ROTUNDA - PIWNICA PDF 150,5 2018.10.22 47
PW_IV ETAP_DSO_R_02 ROTUNDA - PARTER PDF 252,5 2018.10.22 45
PW_IV ETAP_DSO_R_03 ROTUNDA - I PITŽ+ŤTRO PDF 282,0 2018.10.22 48
PW_IV ETAP_DSO_R_04 ROTUNDA - II PITŽ+ŤTRO PDF 310,5 2018.10.22 47
PW_LIST_IVETAP_01 piwnica PDF 487,1 2018.10.22 52
PW_LIST_IVETAP_02 piwnica PDF 343,5 2018.10.22 48
PW_LIST_IVETAP_03 parter PDF 833,1 2018.10.22 49
PW_LIST_IVETAP_04 piTŽ+ľtro1 PDF 781,2 2018.10.22 48
PW_LIST_IVETAP_05 piTŽ+ľtro2 PDF 793,4 2018.10.22 45
PW_LIST_IVETAP_06 piTŽ+ľtro3-7 PDF 874,9 2018.10.22 47
PW_LIST_IVETA_07 kondygnacja 3-7 PDF 670,2 2018.10.22 47
PW_LIST_IVETA_08 schemat PDF 146,1 2018.10.22 49
PW_O++ťW AW_IV ETAP_R_03 I PITŽ+ŤTRO - ROTUNDA PDF 525,8 2018.10.22 48
PW_O++ťW AW_IV ETAP_R_04 II PITŽ+ŤTRO - ROTUNDA PDF 450,5 2018.10.22 47
PW_O+ÜW AW_IV ETAP_R_01 PIWNICA - ROTUNDA PDF 181,5 2018.10.22 47
PW_O+ÜW AW_IV ETAP_R_02 PARTER - ROTUNDA PDF 506,8 2018.10.22 53
PW_OS AW_IV ETAP_01 RZUT PIWNICY BUD. _B,C,D_ PDF 1065,9 2018.10.22 46
PW_OS AW_IV ETAP_02 RZUT PIWNICY BUD. _B,C,D_ PDF 369,8 2018.10.22 46
PW_OS AW_IV ETAP_03 PRZUT PARTERU BUD. _B,C_ PDF 744,1 2018.10.22 48
PW_OS AW_IV ETAP_04 RZUT I PITŽ+ŤTRA BUD. _B,C_ PDF 412,9 2018.10.22 47
PW_OS AW_IV ETAP_05 RZUT II PITŽ+ŤTRA BUD. _B,C_ PDF 372,6 2018.10.22 48
PW_OS AW_IV ETAP_06 RZUT III PITŽ+ŤTRA BUD. _C_ PDF 463,0 2018.10.22 50
PW_OS AW_IV ETAP_07 RZUT III PITŽ+ŤTRA BUD. _C_ PDF 419,5 2018.10.22 49
PW_OS AW_IV ETAP_08 RZUT IV PITŽ+ŤTRA BUD. _C_ PDF 435,1 2018.10.22 47
PW_OS AW_IV ETAP_09 RZUT IV PITŽ+ŤTRA BUD. _C_ PDF 418,8 2018.10.22 47
PW_OS AW_IV ETAP_10 RZUT V PITŽ+ŤTRA BUD. _C_ PDF 440,9 2018.10.22 49
PW_OS AW_IV ETAP_11 RZUT V PITŽ+ŤTRA BUD. _C_ PDF 395,9 2018.10.22 49
PW_OS AW_IV ETAP_12 RZUT VI PITŽ+ŤTRA BUD. _C_ PDF 464,1 2018.10.22 46
PW_OS AW_IV ETAP_13 RZUT VI PITŽ+ŤTRA BUD. _C_ PDF 404,0 2018.10.22 47
PW_OS AW_IV ETAP_14 RZUT VII PITŽ+ŤTRA BUD. _C_ PDF 447,9 2018.10.22 48
PW_OS AW_IV ETAP_15 RZUT VII PITŽ+ŤTRA BUD. _C_ PDF 407,2 2018.10.22 50
PW_OS AW_IV ETAP_16 SCHEMAT BLOKOWY CB1 PDF 277,0 2018.10.22 49
PW_OS AW_IV ETAP_17 SCHEMAT BLOKOWY CB2 PDF 311,9 2018.10.22 46
spis treści STE pdf 11,5 2018.10.22 52
SSP - opis wykonawczy - IV ETAP pdf 257,2 2018.10.22 52
SSP_IVETAP_01 RZUT PIWNICY BUD. _B,C,D_ PDF 2514,1 2018.10.22 45
SSP_IVETAP_02 RZUT PIWNICY BUD. _B, C_ PDF 482,9 2018.10.22 48
SSP_IVETAP_03 RZUT PARTERU BUD. _B, C_ PDF 772,1 2018.10.22 49
SSP_IVETAP_04 RZUT I PITŽ+ŤTRA BUD. _B, C_ PDF 730,2 2018.10.22 48
SSP_IVETAP_05 RZUT II PITŽ+ŤTRA BUDYNEK _D_ PDF 2231,9 2018.10.22 45
SSP_IVETAP_06 RZUT II PITŽ+ŤTRA BUD. _B, C_ PDF 704,9 2018.10.22 48
SSP_IVETAP_07 RZUT III PITŽ+ŤTRA BUD. _C_ PDF 800,8 2018.10.22 48
SSP_IVETAP_08 RZUT III PITŽ+ŤTRA BUD. _C_ PDF 637,0 2018.10.22 47
SSP_IVETAP_10 RZUT PITŽ+ŤTRO IV BUDYNEK _C_ PDF 613,9 2018.10.22 50
SSP_IVETAP_11 RZUT PITŽ+ŤTRO V BUDYNEK _C_ PDF 736,5 2018.10.22 49
SSP_IVETAP_12 RZUT PITŽ+ŤTRO V BUDYNEK _C_ PDF 478,7 2018.10.22 47
SSP_IVETAP_13 RZUT PITŽ+ŤTRO VI BUDYNEK _C_ PDF 866,6 2018.10.22 47
SSP_IVETAP_14 RZUT PITŽ+ŤTRO VI BUDYNEK _C_ PDF 598,0 2018.10.22 47
SSP_IVETAP_15 RZUT PITŽ+ŤTRO VII BUDYNEK _C_ PDF 740,6 2018.10.22 47
SSP_IVETAP_16 RZUT PITŽ+ŤTRO VII BUDYNEK _C_ PDF 604,5 2018.10.22 46
SSP_IVETAP_17 SSP_IV ETAP_SCHEMAT PDF 259,0 2018.10.22 50
SSP_IVETAP_9 RZUT PITŽ+ŤTRO IV BUDYNEK _C_ PDF 721,1 2018.10.22 48
SSP_IVETAP_R_01 Piwnica Rotunda PDF 171,9 2018.10.22 48
SSP_IVETAP_R_02 Parter rotunda PDF 503,2 2018.10.22 47
SSP_IVETAP_R_03 I pietro rotunda PDF 519,1 2018.10.22 46
SSP_IVETAP_R_04 II piTŽ+ľtro rotunda PDF 444,1 2018.10.22 47
STE 01.01 Instalacje elektr. pdf 107,8 2018.10.22 48
STE 01.02 Instalacje niskopr. pdf 114,1 2018.10.22 51
STO,STB rob.budowlane pdf 795,4 2018.10.22 51
str tytułowa-WYKONAWCZY pdf 906,5 2018.10.22 48
SYSTEM MASTER KEY-OPIS-IV ETAP pdf 161,5 2018.10.22 50
ZAŁĄCZBNIK NR.1 zestaw pompowy. pdf 585,2 2018.10.22 47
Załącznik nr.3 -Zbiornik 100m^3 _2. pdf 1023,8 2018.10.22 46
Załącznik nr 1 do Ekspertyzy pdf 6306,8 2018.10.22 48
Załącznik nr 10 do Ekspertyzy pdf 402,1 2018.10.22 46
Załącznik nr 11 do Ekspertyzy pdf 404,3 2018.10.22 46
Załącznik nr 12 do Ekspertyzy pdf 398,7 2018.10.22 47
Załącznik nr 13 do Ekspertyzy pdf 156,5 2018.10.22 48
Załącznik nr 14 do Ekspertyzy pdf 170,5 2018.10.22 46
Załącznik nr 15 do Ekspertyzy pdf 448,5 2018.10.22 50
Załącznik nr 16 do Ekspertyzy pdf 269,0 2018.10.22 48
Załącznik nr 17 do Ekspertyzy pdf 266,3 2018.10.22 51
Załącznik nr 18 do Ekspertyzy pdf 1342,0 2018.10.22 47
Załącznik nr 19 do Ekspertyzy pdf 299,7 2018.10.22 50
Załącznik nr 2 do Ekspertyzy pdf 106,3 2018.10.22 46
Załącznik nr 20 do Ekspertyzy pdf 632,1 2018.10.22 46
Załącznik nr 21 do Ekspertyzy pdf 468,5 2018.10.22 49
Załącznik nr 22 do Ekspertyzy pdf 555,0 2018.10.22 48
Załącznik nr 23 do Ekspertyzy pdf 453,9 2018.10.22 46
Załącznik nr 24 do Ekspertyzy pdf 1252,1 2018.10.22 46
Załącznik nr 25 do Ekspertyzy pdf 438,6 2018.10.22 47
Załącznik nr 26 do Ekspertyzy pdf 526,4 2018.10.22 45
Załącznik nr 27 do Ekspertyzy pdf 376,4 2018.10.22 45
Załącznik nr 28 do Ekspertyzy pdf 339,9 2018.10.22 48
Załącznik nr 29 do Ekspertyzy pdf 339,4 2018.10.22 51
Załącznik nr 3 do Ekspertyzy pdf 219,9 2018.10.22 46
Załącznik nr 30 do Ekspertyzy pdf 349,3 2018.10.22 46
Załącznik nr 31 do Eikspertyzy pdf 327,6 2018.10.22 47
Załącznik nr 32 do Ekspertyzy pdf 352,7 2018.10.22 48
Załącznik nr 33 do Ekpsertyzy pdf 328,9 2018.10.22 46
Załącznik nr 34 do Ekspertyzy pdf 346,9 2018.10.22 45
Załącznik nr 35 do Ekspertyzy pdf 329,2 2018.10.22 44
Załącznik nr 36 do Ekspertyzy pdf 175,4 2018.10.22 46
Załącznik nr 37 do Ekspertyzy pdf 130,9 2018.10.22 46
Załącznik nr 4 do Ekspertyzy pdf 510,9 2018.10.22 45
Załącznik nr 5 do Ekspertyzy pdf 726,4 2018.10.22 46
Załącznik nr 6 do Ekspertyzy pdf 744,0 2018.10.22 45
Załącznik nr 7 do Ekspertyzy pdf 1023,3 2018.10.22 47
Załącznik nr 8 do Ekspertyzy pdf 563,8 2018.10.22 46
Załącznik nr 9 do Ekspertyzy pdf 400,5 2018.10.22 46
ZAŁĄCZNIK NR.2 Układ pomiarowy. pdf 286,7 2018.10.22 49
ZESTAWIENIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ pdf 44,1 2018.10.22 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
01 ZAGOSPODAROWANIE z02 20480,0 2018.11.09 44
01 ZAGOSPODAROWANIEEE z01 20480,0 2018.11.09 43
II Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 461,0 2018.12.04 47
III Ogłoszenie o sprostowaniu pdf 72,2 2018.12.19 38
III Sprostowanie ogłoszenia pdf 72,2 2018.12.18 40
III Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 452,9 2018.12.19 41
Informacja z otwarcia ofert pdf 460,7 2019.01.30 46
IV Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 28,0 2018.12.31 37
IV Sprostowanie ogłoszenia pdf 72,2 2018.12.31 36
Modyfikacja SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 453,0 2018.12.04 45
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ pdf 1090,1 2019.01.17 26
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 445,1 2018.11.23 60
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 1056,0 2019.02.21 36
sprostowanie - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 72,5 2018.11.23 48
Sprostowanie ogłoszenia 04.12.2018 pdf 73,9 2018.12.04 40
V Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 27,5 2019.01.10 41
V Sprostowanie ogłoszenia pdf 72,2 2019.01.10 36
wzór umowy - modyfikacja docx 235,3 2018.12.04 46
wzór umowy - modyfikacja 17.01.2019 docx 235,3 2019.01.17 42
zał. 1 - Jednolity europejski dokument zamówienia doc 239,0 2018.10.22 54
zał. 2 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2018.10.22 50
zał. 3 - opis przedmiotu zamówienia docx 22,9 2018.10.22 52
zał. nr 4 - wzór formularza ofertowego doc 40,0 2018.10.22 56
zał. nr 5 - wzór umowy docx 268,3 2018.11.09 51
zał. nr 6 - wykaz robót doc 38,5 2018.10.22 51
zał. nr 7 - wykaz osób doc 54,0 2018.10.22 48
zał. nr 8 - oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 32,5 2018.10.22 53

Pobierz wszystkie dokumenty