Szczegóły ogłoszenia

CRZP/113/2018/AEZ

"Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia budynków przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 634311-N-2018 pdf 221,6 2018.10.11 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 536,0 2018.10.11 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 310,5 2018.10.11 23
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2018.10.11 23
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2018.10.11 23
4_Wykaz osób doc 39,5 2018.10.11 27
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2018.10.11 23
6_Dokumetacja przetargowa pdf 96,2 2018.10.11 26
7_Wzór_umowy DOC 95,5 2018.10.11 25

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 485,4 2018.10.15 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 587,1 2018.10.19 24

Pobierz wszystkie dokumenty