Szczegóły ogłoszenia

CRZP/112/2018/AEZ

"Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku Wydziału Nawigacyjnego oraz zagospodarowanie terenu obiektu przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 633797-N-2018 pdf 221,3 2018.10.11 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 555,5 2018.10.11 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 317,5 2018.10.11 33
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2018.10.11 36
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 40,0 2018.10.11 41
4_Wykaz osób doc 39,0 2018.10.11 34
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2018.10.11 34
6_Dokumetacja przetargowa rar 7759,9 2018.10.11 43
7_Wzór_umowy rar 58,0 2018.10.11 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 699,4 2018.10.19 38

Pobierz wszystkie dokumenty