Szczegóły ogłoszenia

NA/P/326/2018

"Remont szachtu zewnętrznego (od strony północnej) przy budynku „H” oraz szachtu zewnętrznego (od strony północnej budynku „K” Politechniki Rzeszowskiej przy al. Powstańców Warszawy 6 w Rzeszowie"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 188,2 2018.10.11 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 214,0 2018.10.11 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.10.11 7
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.10.11 7
Szczegółowy opis zamówienia zip 1267,9 2018.10.11 8
Wykaz osób doc 36,5 2018.10.11 6
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.10.11 7
Wzór oferty na roboty budowlane doc 51,0 2018.10.11 5
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1427,7 2018.10.11 6
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.10.11 8

Pobierz wszystkie dokumenty