Szczegóły ogłoszenia

88/2018

"Dostawy sukcesywne produktów leczniczych na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 102,5 2018.10.11 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 87,1 2018.10.11 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.10.11 22
formularze_cenowe xlsx 7938,7 2018.10.11 135
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,8 2018.10.11 22
projekt - umowa użyczenia doc 38,0 2018.10.11 29
projekt umowy doc 1115,0 2018.10.11 29
Wykaz dostaw lub usług doc 18,2 2018.10.11 21
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 51,0 2018.10.11 26

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 28,6 2018.10.22 10

Pobierz wszystkie dokumenty