Szczegóły ogłoszenia

88/2018

"Dostawy sukcesywne produktów leczniczych na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 102,5 2018.10.11 173

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2018-OJS212-485382-pl pdf 66,8 2018.11.03 108

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 87,1 2018.10.11 180

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.10.11 95
formularze_cenowe xlsx 7938,7 2018.10.11 334
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,8 2018.10.11 103
projekt - umowa użyczenia doc 38,0 2018.10.11 95
projekt umowy doc 1115,0 2018.10.11 100
Wykaz dostaw lub usług doc 18,2 2018.10.11 97
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 51,0 2018.10.11 136

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,1 2018.10.31 197

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 doc 28,6 2018.10.22 209
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_2 doc 29,6 2018.10.31 151
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_3 doc 37,8 2018.11.06 145

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie doc 48,2 2018.11.28 176

Pobierz wszystkie dokumenty