Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/10/09/01/2018

"Usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie przeglądy pdf 824,8 2018.10.10 77

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 378,0 2018.10.10 138

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2018.10.10 44
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2018.10.10 37
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 283,0 2018.10.10 43
Klauzula informacyjna RODO doc 34,0 2018.10.10 34
Oświadczenie RODO doc 22,0 2018.10.10 34
Szczegółowy opis zamówienia doc 18,5 2018.10.10 87
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 798,0 2018.10.10 125
Wzór umowy na przeglądy techniczne.doc doc 90,0 2018.10.10 47
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2018.10.10 25

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 45,0 2018.11.09 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 92,5 2018.11.19 55

Pobierz wszystkie dokumenty