Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/10/09/01/2018

"Usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie przeglądy pdf 824,8 2018.10.10 99

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe html 102,5 2019.02.22 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 378,0 2018.10.10 188

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2018.10.10 60
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2018.10.10 51
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 283,0 2018.10.10 59
Klauzula informacyjna RODO doc 34,0 2018.10.10 55
Oświadczenie RODO doc 22,0 2018.10.10 51
Szczegółowy opis zamówienia doc 18,5 2018.10.10 111
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 798,0 2018.10.10 175
Wzór umowy na przeglądy techniczne.doc doc 90,0 2018.10.10 83
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2018.10.10 43

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 45,0 2018.11.09 81

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 92,5 2018.11.19 94
Sprostowanie z Informacja z otwarcia ofert doc 38,5 2019.01.09 36
Sprostowanie z Informacja z otwarcia ofert2 doc 36,5 2019.01.28 58

Pobierz wszystkie dokumenty