Szczegóły ogłoszenia

GK 271.18.2018

"Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki."

Urząd Miejski w Woźnikach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 170,5 2018.10.10 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 62,9 2018.10.10 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.10.10 36
kalkulacja - odśnieżanie xls 21,5 2018.10.10 40
kalkulacja - odśnieżanie z posypywaniem xls 21,5 2018.10.10 38
kalkulacja - posypywanie xls 21,5 2018.10.10 34
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.10.10 32
specyfikacja zima 2018 doc 66,5 2018.10.10 36
wykaz dróg załącznik nr 1 doc 84,5 2018.10.10 37
WYKAZ OSÓB doc 35,5 2018.10.10 35
Wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówieni doc 34,5 2018.10.10 35
Wzór oferty na dostawy doc 47,0 2018.10.10 41
wzór umowy doc 69,5 2018.10.10 34
zasady doc 50,0 2018.10.10 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2018.10.18 40

Pobierz wszystkie dokumenty