Szczegóły ogłoszenia

GK 271.18.2018

"Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki."

Urząd Miejski w Woźnikach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 170,5 2018.10.10 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 62,9 2018.10.10 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.10.10 9
kalkulacja - odśnieżanie xls 21,5 2018.10.10 10
kalkulacja - odśnieżanie z posypywaniem xls 21,5 2018.10.10 9
kalkulacja - posypywanie xls 21,5 2018.10.10 8
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.10.10 8
specyfikacja zima 2018 doc 66,5 2018.10.10 8
wykaz dróg załącznik nr 1 doc 84,5 2018.10.10 8
WYKAZ OSÓB doc 35,5 2018.10.10 6
Wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówieni doc 34,5 2018.10.10 7
Wzór oferty na dostawy doc 47,0 2018.10.10 9
wzór umowy doc 69,5 2018.10.10 6
zasady doc 50,0 2018.10.10 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2018.10.18 8

Pobierz wszystkie dokumenty