Szczegóły ogłoszenia

OR.272.14.2018

"Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu głubczyckiego. "

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 35,4 2018.10.10 31

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,9 2018.10.12 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 61,0 2018.10.10 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.10.10 27
Formularz Klienta Powiat Głubczycki docx 56,4 2018.10.18 19
odpowiedź 1 pdf 69,2 2018.10.12 26
Odpowiedź nr 1 doc 26,5 2018.10.18 21
Odpowiedź nr 2 pdf 281,7 2018.10.19 20
opinia RIO o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Powiatu Głubczyckiego za 2017r pdf 937,5 2018.10.19 20
opinia RIO w Opolu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018r pdf 913,0 2018.10.18 17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2018.10.10 23
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 22,4 2018.10.10 24
Powołanie Skarbnika pdf 378,2 2018.10.10 21
Rb 27 S za 2017ROK pdf 845,4 2018.10.18 17
Rb 27 S za II kw. 2018r. pdf 836,1 2018.10.18 19
Rb 28 S za 2017ROK pdf 1425,6 2018.10.18 22
Rb 28 S za II kw. 2018r. pdf 1472,9 2018.10.18 17
Rb N za 2017rok pdf 349,1 2018.10.18 15
Rb N za II kw .2018r. pdf 348,1 2018.10.18 19
Rb NDS za 2017rok pdf 259,4 2018.10.18 19
Rb NDS za II kw .2018r. pdf 283,3 2018.10.18 18
Rb Z za 2017rok pdf 92,9 2018.10.18 17
Rb Z za II kw .2018r. pdf 91,0 2018.10.18 17
REGON Powiat pdf 536,8 2018.10.10 23
REGON Starostwo pdf 486,7 2018.10.10 24
Uchwała nr L-298 -2018 pdf 204,5 2018.10.10 24
Uchwała Nr LI 301 2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10.10.2018r. w sp pdf 4797,2 2018.10.18 15
Uchwała Nr XLVII 292 2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 11.07.2018r. w pdf 4663,6 2018.10.18 20
Wybór Starosty pdf 328,4 2018.10.10 23
Wybór Wicestarosty pdf 333,7 2018.10.10 21
Wykaz zobowiązań wynikajacych z zaciagnietych umów kredytów i pożyczek docx 11,9 2018.10.18 19
zał. nr 1 oferta - poprawiona doc 39,5 2018.10.10 30

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 doc 17,6 2018.10.12 30
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_2 doc 16,4 2018.10.12 28

Pobierz wszystkie dokumenty