Szczegóły ogłoszenia

NA/P/317/2018

"Projekt budowlany i wykonawczy dźwigu osobowego zewnętrznego przy budynku administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej ARCUS"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,2 2018.10.09 91

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 71,2 2018.10.09 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.10.09 45
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.10.09 46
Szczegółowy opis zamówienia rar 1078,8 2018.10.09 48
Wykaz dostaw lub usług doc 20,4 2018.10.09 50
Wykaz osób doc 19,2 2018.10.09 43
Wzór oferty na dostawy doc 28,2 2018.10.09 44
Wzór umowy na dostawy lub usługi rar 80,2 2018.10.09 43
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.10.09 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.10.18 48

Pobierz wszystkie dokumenty