Szczegóły ogłoszenia

NA/P/317/2018

"Projekt budowlany i wykonawczy dźwigu osobowego zewnętrznego przy budynku administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej ARCUS"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,2 2018.10.09 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 71,2 2018.10.09 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.10.09 10
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.10.09 10
Szczegółowy opis zamówienia rar 1078,8 2018.10.09 12
Wykaz dostaw lub usług doc 20,4 2018.10.09 9
Wykaz osób doc 19,2 2018.10.09 10
Wzór oferty na dostawy doc 28,2 2018.10.09 10
Wzór umowy na dostawy lub usługi rar 80,2 2018.10.09 9
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.10.09 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.10.18 12

Pobierz wszystkie dokumenty