Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.10.2018

" Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Rzepin."

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pdf 8218,4 2018.10.08 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 10021,7 2018.10.08 57
ZAŁ. 1 - formularz oferty docx 19,6 2018.10.08 51
ZAŁ. 10 - Opis techniczny - część I - Kunowice pdf 2370,2 2018.10.08 47
ZAŁ. 11 - Plan orientacyjny - część I - Kunowice pdf 679,8 2018.10.08 45
ZAŁ. 12 - Szczegółowe specyfikacje techniczne - część II - Nowy Młyn pdf 15591,0 2018.10.08 44
ZAŁ. 13 - Opis techniczny - część II - Nowy Młyn pdf 2239,1 2018.10.08 49
ZAŁ. 14 - Plan orientacyjny - część II - Nowy Młyn pdf 765,6 2018.10.08 49
ZAŁ. 15 - Projekt zagospodarowania terenu - część III - Prochowiec pdf 233,4 2018.10.08 48
ZAŁ. 16 - Opis techniczny - część III - Prochowiec pdf 1382,2 2018.10.08 61
ZAŁ. 17 - Plan orientacyjny - część III - Prochowiec pdf 616,7 2018.10.08 46
ZAŁ. 18 - WZÓR UMOWY pdf 7199,7 2018.10.08 45
ZAŁ. 2A - kosztorys ofertowy. - część I - Kunowice pdf 193,9 2018.10.08 58
ZAŁ. 2B - kosztorys ofertowy. - część II - Nowy Młyn pdf 190,5 2018.10.08 53
ZAŁ. 2C - kosztorys ofertowy. - część III - Prochowiec pdf 273,0 2018.10.08 54
ZAŁ. 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU docx 16,0 2018.10.08 51
ZAŁ. 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA docx 15,4 2018.10.08 55
ZAŁ. 5 - WYKAZ SPRZĘTU docx 15,2 2018.10.08 49
ZAŁ. 6 - WYKAZ OSÓB docx 16,3 2018.10.08 45
ZAŁ. 7 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ docx 12,2 2018.10.08 44
ZAŁ. 8 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO docx 12,9 2018.10.08 45
ZAŁ. 9 - Szczegółowe specyfikacje techniczne - część I - Kunowice pdf 15679,4 2018.10.08 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pdf 740,6 2018.10.23 52

Pobierz wszystkie dokumenty