Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.5.2018

"Budowa odcinka drogi leśnej wraz ze składnicą przyzrębową w Nadleśnictwie Ośno Lubuskie - III."

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ; Nadleśnictwo Ośno Lubuskie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.10.2018r. pdf 7959,6 2018.10.08 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ z dnia 08.10.2018r. pdf 10682,7 2018.10.08 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pdf 843,3 2018.10.08 41
Załącznik nr 10 - Zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnyc pdf 245,8 2018.10.08 44
Załącznik nr 11 - Wykaz osób pdf 550,3 2018.10.08 42
Załącznik nr 12 - Wykaz urządzeń pdf 337,3 2018.10.08 42
Załącznik nr 13 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pdf 171,2 2018.10.08 47
Załącznik nr 13 a - Roboty przygotowawcze pdf 65,0 2018.10.08 42
Załącznik nr 13 b - Odtworzenie punktów wysokościowych pdf 108,3 2018.10.08 43
Załącznik nr 13 c - Usunięcie drzew i krzewów pdf 103,5 2018.10.08 33
Załącznik nr 13 d - Roboty ziemne pdf 65,0 2018.10.08 40
Załącznik nr 13 e - Roboty ziemne wymagania ogólne pdf 142,1 2018.10.08 37
Załącznik nr 13 f - Roboty ziemne wykonanie wykopów pdf 103,8 2018.10.08 40
Załącznik nr 13 g - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podłoża pdf 113,8 2018.10.08 50
Załącznik nr 13 h - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczn pdf 175,9 2018.10.08 41
Załącznik nr 13 i - Podbudowa z gruzu betonowego pdf 111,2 2018.10.08 49
Załącznik nr 13 j - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej pdf 119,4 2018.10.08 47
Załącznik nr 13 k - Roboty ziemne wykonanie nasypów pdf 131,1 2018.10.08 43
Załącznik nr 13 l - Umocnienie powierzchniowe 1 pdf 108,0 2018.10.08 45
Załącznik nr 13 ł - Umocnienie powierzchniowe 2 pdf 123,6 2018.10.08 41
Załącznik nr 13 m - Roboty wykończeniowe pdf 86,4 2018.10.08 43
Załącznik nr 13 n - Krawężniki pdf 130,3 2018.10.08 40
Załącznik nr 1a - Przedmiar robót pdf 320,0 2018.10.08 53
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 25a ust. 1 pdf 509,6 2018.10.08 40
Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 25a ust. 1 pdf 616,4 2018.10.08 38
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych pdf 360,9 2018.10.08 36
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależność lub jej braku do grupy kapita pdf 329,0 2018.10.08 35
Załącznik nr 6 - Wzór umowy pdf 874,4 2018.10.08 46
Załącznik nr 7 - Oświadczenie w spr. braku podstaw do wykluczenia art. 24 pdf 503,5 2018.10.08 48
Załącznik nr 8 - Projekt wykonawczy opis techniczny pdf 721,5 2018.10.08 45
Załącznik nr 9 - Załacznik graficzny nr 3 - Przekroje normalne pdf 1049,2 2018.10.08 43
Załącznik nr 9 - Załącznik graficzny nr 1 - Plan Orientacyjny pdf 1117,2 2018.10.08 41
Załącznik nr 9 - Załącznik graficzny nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu pdf 538,3 2018.10.08 43
Załącznik nr 9 - Załącznik graficzny nr 4 - Przekroje podłużne pdf 196,8 2018.10.08 37
Załącznik nr 9 - Załącznik graficzny nr 5 - Przekroje poprzeczne pdf 426,8 2018.10.08 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.10.2018r. pdf 549,9 2018.10.23 45

Pobierz wszystkie dokumenty