Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-513/18

"Dokończenie wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w paw. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-513/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 67,7 2018.10.08 68

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 81,4 2018.10.08 102

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,5 2018.10.08 58
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.10.08 54
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2018.10.08 55
Wykaz osób doc 39,5 2018.10.08 49
Wzor umowy docx 90,1 2018.10.08 58
Wzór formularza oferty doc 61,5 2018.10.08 55
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.10.08 52
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,0 2018.10.08 57
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.10.08 60

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2018.10.23 76

Pobierz wszystkie dokumenty