Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-418/18

"dostawa serwera z zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem dla WIMiR"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,1 2018.10.05 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 94,4 2018.10.05 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (1) xml 233,8 2018.10.05 10
JEDZ docx 78,9 2018.10.05 10
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa docx 28,0 2018.10.05 33
Wykaz osób i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zamówienia doc 19,8 2018.10.05 10
Wzór formularza oferty doc 32,1 2018.10.05 11
Wzór umowy - dostawy doc 36,3 2018.10.05 14

Pobierz wszystkie dokumenty