Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-418/18

"dostawa serwera z zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem dla WIMiR"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,1 2018.10.05 62

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 94,4 2018.10.05 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (1) xml 233,8 2018.10.05 38
JEDZ docx 78,9 2018.10.05 45
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa docx 28,0 2018.10.05 70
Wykaz osób i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zamówienia doc 19,8 2018.10.05 44
Wzór formularza oferty doc 32,1 2018.10.05 50
Wzór umowy - dostawy doc 36,3 2018.10.05 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja o zmianie ogłoszenia docx 13,7 2018.11.06 46
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.11.13 38

Pobierz wszystkie dokumenty