Szczegóły ogłoszenia

S.270.2.8.2018

"Bieżąca konserwacja dróg na terenie Nadleśnictwa Głusko w 2018 r. - etap II"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 6086,1 2018.10.04 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pdf 752,3 2018.10.04 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 doc 103,0 2018.10.04 42
Załącznik nr 10 - Przedmiar robót L. Jaźwiny pdf 441,1 2018.10.04 51
Załącznik nr 10 - Przedmiar robót L. Jelenie pdf 297,9 2018.10.04 50
Załącznik nr 10 - Przedmiar robót L. Korytnica pdf 428,0 2018.10.04 46
Załącznik nr 11 - kosztorys ofertowy L. Jaźwiny docx 24,8 2018.10.04 46
Załącznik nr 11 - kosztorys ofertowy L. Jelenie docx 23,2 2018.10.04 45
Załącznik nr 11 - kosztorys ofertowy L. Korytnica docx 156,6 2018.10.04 44
Załącznik nr 2 doc 44,0 2018.10.04 45
Załącznik nr 3 doc 47,5 2018.10.04 43
Załącznik nr 4 doc 35,0 2018.10.04 42
Załącznik nr 5 doc 36,0 2018.10.04 37
Załącznik nr 6 doc 33,5 2018.10.04 42
Załącznik nr 7 pdf 754,2 2018.10.04 45
Załącznik nr 8 doc 43,5 2018.10.04 44
Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pdf 804,5 2018.10.04 36

Pobierz wszystkie dokumenty