Szczegóły ogłoszenia

S.270.1.36.2018

"Naprawa cząstkowa leśnych dróg gruntowych w leśnictwach Nowe Warpno, Poddymin, Turznica, Tatynia,Dobra, Siedlice o łącznej długości 1000 mb"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 347,7 2018.10.04 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 411,5 2018.10.04 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
-wykaz robót 01,05,07,08, pdf 279,4 2018.10.04 26
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej pdf 247,0 2018.10.04 27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,3 2018.10.04 30
otwarcie ofert 18.10.18 pdf 229,5 2018.10.18 28
Umowa naprawa cząstkowa dróg gruntowych 2018 II pdf 155,4 2018.10.04 29
Wzór oferty z RODO 01,05,7,8,10,12 pdf 283,9 2018.10.04 27

Pobierz wszystkie dokumenty