Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-482/18

"dostawa 15 sztuk urządzeń do transmisji danych cyfrowych VPN dla UCI KC-zp.272-482/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 132,6 2018.10.04 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,0 2018.10.04 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2018.11.13 27
JEDZ doc 73,4 2018.10.04 37
Wzór formularza oferty - dostawy doc 30,2 2018.10.04 37
Wzór umowy - dostawy doc 32,1 2018.10.04 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 240,6 2018.10.04 30
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 212,5 2018.11.05 27
Informacja z otwarcia ofert doc 23,8 2018.11.13 31
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 67,3 2018.11.06 26
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,4 2018.11.06 26

Pobierz wszystkie dokumenty