Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-482/18

"dostawa 15 sztuk urządzeń do transmisji danych cyfrowych VPN dla UCI KC-zp.272-482/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 132,6 2018.10.04 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,0 2018.10.04 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2018.11.13 41
JEDZ doc 73,4 2018.10.04 52
Wzór formularza oferty - dostawy doc 30,2 2018.10.04 53
Wzór umowy - dostawy doc 32,1 2018.10.04 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 240,6 2018.10.04 48
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 212,5 2018.11.05 43
Informacja z otwarcia ofert doc 23,8 2018.11.13 44
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 67,3 2018.11.06 37
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,4 2018.11.06 40

Pobierz wszystkie dokumenty