Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-479/18

"Wykonanie, dostawa i montaż mebli, drobnego wyposażenia dla Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego na I pietrze paw. S-1 AGH w Krakowie"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 34,3 2018.10.03 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 73,9 2018.10.03 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2018.10.03 26
ESPD - KC-zp.272-479-18 xml 136,9 2018.10.03 39
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,3 2018.10.03 30
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa doc 24,2 2018.10.03 72
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 22,6 2018.10.03 27
Wzór formularza oferty doc 27,6 2018.10.03 29
Wzór umowy - dostawy doc 35,5 2018.10.03 26
Zmodyfikowana Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa - KC-zp.272-479-1 docx 29,1 2018.10.16 22

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 216,3 2018.10.16 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.11.07 15

Pobierz wszystkie dokumenty