Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-486/18

"dostawa mebli i krzeseł biurowych dla WFiIS KC-zp.272-486/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 154,7 2018.10.02 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 608,6 2018.10.02 78

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ docx 72,7 2018.10.02 31
Wzór formularza oferty - dostawy doc 30,5 2018.10.02 41
Wzór umowy - dostawy doc 37,0 2018.10.02 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 240,8 2018.10.02 27

Pobierz wszystkie dokumenty