Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-497/18

"Wykonanie, dostawa i montaż mebli w paw. D-1, pokój 403 - KC-zp.272-497/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,4 2018.10.01 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 982,1 2018.10.01 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,8 2018.10.01 34
Wzór formularza oferty doc 26,6 2018.10.01 41
Wzór umowy - dostawy doc 35,0 2018.10.01 30

Pobierz wszystkie dokumenty