Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-50/18

"Sukcesywna dostawa materiałów medycznych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP docx 29,5 2018.09.27 25

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z.cz.2,3 PDF 540,5 2018.10.26 14
Unieważnienie zam. cz. 1, 4 pdf 74,4 2018.10.18 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) PDF 612,9 2018.09.27 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,3 2018.09.27 20
formularz cenowy xlsx 23,6 2018.09.27 84
Formularz oferty docx 19,7 2018.09.27 19
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2018.09.27 18
wzór umowy PDF 190,8 2018.09.27 19

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ PDF 28,5 2018.10.01 24
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 02.10 PDF 66,7 2018.10.02 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia PDF 27,0 2018.10.05 20

Pobierz wszystkie dokumenty