Szczegóły ogłoszenia

87/2018

"dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG typu telekomando"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 26,9 2018.09.27 51

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 69,6 2018.09.27 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.09.27 26
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,1 2018.09.27 27
projekt umowy telekomando docx 531,9 2018.09.27 39
Specyfikacja_Techn_telekomando docx 54,1 2018.09.27 60
wykaz dostaw doc 33,0 2018.09.27 30
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 35,0 2018.09.27 31
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2018.09.27 26
_Z9_Zasady środowiskowe i jakości doc 118,5 2018.09.27 28

Pobierz wszystkie dokumenty