Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-51/18

"Świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z grupy: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*, 18 01 09*, 15 02 03, 16 05 06*, 16 05 09, 20 01 08 w obiektach Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP docx 27,9 2018.09.26 44

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF 16,6 2018.10.02 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) PDF 748,9 2018.09.26 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30,5 2018.09.26 41
formularz cenowy xlsx 13,7 2018.09.26 39
Formularz oferty docx 21,7 2018.09.26 37
opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3a doc 59,0 2018.09.26 39
opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3b doc 49,0 2018.09.26 41
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 28,4 2018.09.26 47
wzór umowy zał nr 4a PDF 206,8 2018.09.26 39
wzór umowy zał nr 4b PDF 186,1 2018.09.26 37

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i powiadomienie o zmianach SIWZ PDF 31,7 2018.10.02 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert PDF 23,9 2018.10.05 36
Zawiadomienie o przesunięciu terminu składania ofert, powiadomienie o zmiana PDF 53,3 2018.10.02 35
zmodyfikowany Formularz oferty docx 21,8 2018.10.02 36

Pobierz wszystkie dokumenty