Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-494/18

"dostawa 20 miesięcznej licencji komputerowego oprogramowania specjalistycznego do analiz wytrzymałościowych oraz dynamicznych - wersja komercyjna, przy wykorzystaniu 8 rdzeni procesora KC-zp.272-494/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 4845,5 2018.09.26 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 151,2 2018.09.26 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 121,7 2018.09.26 45
Wzór formularza oferty - dostawy doc 122,2 2018.09.26 40
Wzór umowy - dostawy doc 130,7 2018.09.26 48

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 314,0 2018.10.03 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.10.08 44
Nowy obowiązujący wzór umowy - załącznik nr 3A docx 122,9 2018.10.03 50
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 13,9 2018.10.03 39
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 310,1 2018.10.03 42

Pobierz wszystkie dokumenty