Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-494/18

"dostawa 20 miesięcznej licencji komputerowego oprogramowania specjalistycznego do analiz wytrzymałościowych oraz dynamicznych - wersja komercyjna, przy wykorzystaniu 8 rdzeni procesora KC-zp.272-494/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 4845,5 2018.09.26 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 151,2 2018.09.26 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 121,7 2018.09.26 25
Wzór formularza oferty - dostawy doc 122,2 2018.09.26 22
Wzór umowy - dostawy doc 130,7 2018.09.26 28

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 314,0 2018.10.03 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.10.08 20
Nowy obowiązujący wzór umowy - załącznik nr 3A docx 122,9 2018.10.03 28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 13,9 2018.10.03 19
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 310,1 2018.10.03 21

Pobierz wszystkie dokumenty