Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.18.2018

"Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Drwini w celu utworzenia Centrum Opieki Nad Małymi dziećmi"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 252,0 2018.09.25 61

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 77,0 2018.09.25 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 108019,7 2018.09.25 116
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 34,3 2018.09.25 32
Formularz oferty doc 63,0 2018.09.25 33
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 44,0 2018.09.25 28
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 88,0 2018.09.25 29
Projekt umowy doc 232,0 2018.09.25 34
STWIOR pdf 953,3 2018.09.25 40
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2018.09.25 30
Wykaz osób doc 50,0 2018.09.25 33
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,3 2018.09.25 31

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 32,3 2018.10.05 52
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 32,5 2018.10.05 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 29,5 2018.10.10 113

Pobierz wszystkie dokumenty