Szczegóły ogłoszenia

CRZP/108/2018/AEZ

"Dostawa przełączników sieciowych wraz z akcesoriami "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 620845-N-2018 pdf 215,2 2018.09.25 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 492,5 2018.09.25 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 64,0 2018.09.25 23
2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,0 2018.09.25 23
3_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2018.09.25 21
4_Wzór umowy docx 33,3 2018.09.25 24
5_Specyfikacja techniczna docx 41,0 2018.09.25 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 530,7 2018.10.03 22

Pobierz wszystkie dokumenty