Szczegóły ogłoszenia

S.270.1.3.2018

"Przebudowa drogi leśnej dla potrzeb przeciwpożarowych i wywozu drewna - Leśnictwo Długie - Złotawa- ułożenie płyt wielootworowych typ IOMB na odcinku 979 m"

Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 59,2 2018.09.25 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 11766,2 2018.09.25 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał 1a Formularz cenowy doc 61,0 2018.09.25 30
Zał. 10 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 7z 716,3 2018.09.25 37
Zał. 11 PRZEDMIAR ROBÓT pdf 533,7 2018.09.25 48
Zał. 9a PROJEKT BUDOWLANY 7z 2405,8 2018.09.25 34
Zał. 9b PROJEKT WYKONAWCZY 7z 3194,1 2018.09.25 37
zał. nr 1 Formularz Ofertowy doc 60,0 2018.09.25 34
zał. nr 2 Oświadczenie wykluczenie doc 45,5 2018.09.25 33
zał. nr 3 Oświadczenie warunki doc 46,5 2018.09.25 32
zał. nr 4 Oświadczenie zobowiązanie doc 38,0 2018.09.25 32
zał. nr 5 Wykaz wykonanaych robót doc 36,0 2018.09.25 31
zał. nr 6 wykaz osób doc 39,0 2018.09.25 32
zał. nr 7 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 42,0 2018.09.25 30
zał. nr 8 wzór Umowy pdf 615,2 2018.09.25 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2018.10.11 39
Ogłoszenie nr 500244736-N-2018 pdf 809,8 2018.10.11 30

Pobierz wszystkie dokumenty