Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/80/2018

"Dostawa sprzętu ortopedycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,0 2018.09.25 41

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie docx 14,0 2018.10.03 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 57,9 2018.09.25 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2018.09.25 37
Formularz cenowy doc 108,5 2018.09.25 79
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,1 2018.09.25 37
wzór formularza ofertowego doc 43,0 2018.09.25 40
wzór umowy docx 48,0 2018.09.25 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 23,0 2018.10.04 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,3 2018.10.10 36
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 18,4 2018.10.03 40

Pobierz wszystkie dokumenty