Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-75/18

"Dostawa produktu leczniczego - lek programowy"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2018-OJS184-415856-pl pdf 110,7 2018.09.25 224

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura pełna doc 114,3 2018.09.25 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 5 doc 25,6 2018.09.25 66
Formularz oferty zał. nr 1 doc 28,2 2018.09.25 45
Instrukcja składania elektronicznego JEDZ pdf 522,9 2018.09.25 42
Jednolity europejski dokument zamówienia zał. nr 2 docx 77,5 2018.09.25 43
Opis przedmiotu zamówienia Wzór oferty XLS - zał. nr 1a xls 41,5 2018.09.25 56
Oświadczenie - produkty lecznicze zał. nr 4 docx 22,2 2018.09.25 38
Wzór umowy zał. nr 3 po zmianie pdf 352,2 2018.09.25 37

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-sprostowanie omyłki pisarskiej pdf 244,5 2018.10.30 38

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 612,4 2018.10.17 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,3 2018.11.06 35

Pobierz wszystkie dokumenty