Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-75/18

"Dostawa produktu leczniczego - lek programowy"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2018-OJS184-415856-pl pdf 110,7 2018.09.25 207

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura pełna doc 114,3 2018.09.25 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 5 doc 25,6 2018.09.25 49
Formularz oferty zał. nr 1 doc 28,2 2018.09.25 29
Instrukcja składania elektronicznego JEDZ pdf 522,9 2018.09.25 28
Jednolity europejski dokument zamówienia zał. nr 2 docx 77,5 2018.09.25 27
Opis przedmiotu zamówienia Wzór oferty XLS - zał. nr 1a xls 41,5 2018.09.25 42
Oświadczenie - produkty lecznicze zał. nr 4 docx 22,2 2018.09.25 28
Wzór umowy zał. nr 3 po zmianie pdf 352,2 2018.09.25 27

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-sprostowanie omyłki pisarskiej pdf 244,5 2018.10.30 31

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 612,4 2018.10.17 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,3 2018.11.06 24

Pobierz wszystkie dokumenty