Szczegóły ogłoszenia

OR.272.12.2018

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce - Bogdanowice (km 0+000 do km 4+440)"

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 202,5 2018.09.24 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 381,0 2018.09.24 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta katalogowa oprawy LED SSOD02 pdf 142,1 2018.09.24 32
Karta wyrobu Radarowy Wyswietlacz Predkosci MP-DP1 pdf 641,6 2018.09.24 33
KIP_glubczyce_DP pdf 410,1 2018.09.24 34
Oprawa LED pdf 512,5 2018.09.24 34
ops techniczny dofinansowanie pdf 671,7 2018.09.24 34
Organizacja ruchu - 2.1 pdf 65096,2 2018.09.24 35
Organizacja ruchu - 2.2 pdf 24724,6 2018.09.24 42
Organizacja ruchu - 2.3 pdf 42406,0 2018.09.24 35
Organizacja ruchu - 2.4 pdf 20610,1 2018.09.24 33
Organizacja ruchu - Opis pdf 211,3 2018.09.24 35
Oświetlenie - opis techniczny pdf 11246,4 2018.09.24 32
Oświetlenie - projekt oświetlenia drogowego pdf 18252,2 2018.09.24 30
Oświetlenie - projekt zagospodarowania terenu pdf 13940,3 2018.09.24 31
Oświetlenie - Specyfikacja techniczna pdf 217,1 2018.09.24 33
Oświetlenie drogi - projekt pdf 2641,0 2018.09.24 28
PLAN SYTUACYJNY 1 297X2500 pdf 5325,5 2018.09.24 34
PLAN SYTUACYJNY 2 297X2500 pdf 1751,9 2018.09.24 31
PLAN SYTUACYJNY 3 297X1400 pdf 1188,9 2018.09.24 34
PLAN SYTUACYJNY 4 297X1400 pdf 2624,5 2018.09.24 31
PLAN SYTUACYJNY 5 297X1950 pdf 2395,0 2018.09.24 33
rys. nr 1 plan orientaczjny A3 pdf 1984,2 2018.09.24 31
rys. nr 2.1 istniejące zagospodarowanie 297x2500 pdf 2300,7 2018.09.24 33
rys. nr 2.2 istniejące zagospodarowanie 297x2500 pdf 1237,9 2018.09.24 31
rys. nr 3.1 plan sytuacyjny 297x2500 pdf 5316,2 2018.09.24 35
rys. nr 3.2 plan sytuacyjny 297x2500 pdf 1752,5 2018.09.24 33
rys. nr 3.3 plan sytuacyjny 297x1400 pdf 1185,9 2018.09.24 33
rys. nr 3.4 plan sytuacyjny 297x1400 pdf 2623,4 2018.09.24 30
rys. nr 3.5 plan sytuacyjny 297x1950 pdf 2390,4 2018.09.24 32
rys. nr 4 przekroje typowe 295x1550 pdf 1161,9 2018.09.24 32
rys. nr 4.1 przekroje typowe 297x1000 pdf 737,6 2018.09.24 37
rys. nr 5.1 profil podłużny 297x1500 pdf 861,1 2018.09.24 29
rys. nr 5.2 profil podłużny 297x1500 pdf 756,4 2018.09.24 30
rys. nr 5.3 profil podłużny 297x1500 pdf 869,3 2018.09.24 30
rys. nr 5.4 profil podłużny 297x1100 pdf 712,5 2018.09.24 29
rys. nr 6 profil podłużny kanalizacji 297x1100 pdf 780,2 2018.09.24 34
rys. nr 7.1 przekroje charakterystyczne A3 pdf 369,9 2018.09.24 32
rys. nr 7.10 przekroje charakterystyczne A3 pdf 228,7 2018.09.24 32
rys. nr 7.11 przekroje charakterystyczne A3 pdf 438,0 2018.09.24 30
rys. nr 7.12 przekroje charakterystyczne A3 pdf 445,5 2018.09.24 29
rys. nr 7.13 przekroje charakterystyczne A3 pdf 421,2 2018.09.24 31
rys. nr 7.14 przekroje charakterystyczne A3 pdf 435,5 2018.09.24 39
rys. nr 7.15 przekroje charakterystyczne A3 pdf 458,5 2018.09.24 29
rys. nr 7.16 przekroje charakterystyczne A3 pdf 446,9 2018.09.24 34
rys. nr 7.17 przekroje charakterystyczne A3 pdf 314,3 2018.09.24 31
rys. nr 7.18 przekroje charakterystyczne A3 pdf 329,4 2018.09.24 32
rys. nr 7.19 przekroje charakterystyczne A3 pdf 319,6 2018.09.24 28
rys. nr 7.2 przekroje charakterystyczne A3 pdf 316,9 2018.09.24 30
rys. nr 7.20 przekroje charakterystyczne A3 pdf 319,0 2018.09.24 31
rys. nr 7.21 przekroje charakterystyczne A3 pdf 333,9 2018.09.24 27
rys. nr 7.22 przekroje charakterystyczne A3 pdf 347,3 2018.09.24 26
rys. nr 7.23 przekroje charakterystyczne A3 pdf 336,4 2018.09.24 28
rys. nr 7.24 przekroje charakterystyczne A3 pdf 353,9 2018.09.24 30
rys. nr 7.25 przekroje charakterystyczne A3 pdf 352,5 2018.09.24 30
rys. nr 7.26 przekroje charakterystyczne A3 pdf 346,8 2018.09.24 28
rys. nr 7.27 przekroje charakterystyczne A3 pdf 362,0 2018.09.24 28
rys. nr 7.28 przekroje charakterystyczne A3 pdf 388,9 2018.09.24 26
rys. nr 7.29 przekroje charakterystyczne A3 pdf 384,7 2018.09.24 28
rys. nr 7.3 przekroje charakterystyczne A3 pdf 315,2 2018.09.24 26
rys. nr 7.30 przekroje charakterystyczne A3 pdf 380,2 2018.09.24 26
rys. nr 7.31 przekroje charakterystyczne A3 pdf 374,1 2018.09.24 27
rys. nr 7.32 przekroje charakterystyczne A3 pdf 294,1 2018.09.24 29
rys. nr 7.33 przekroje charakterystyczne A3 pdf 238,0 2018.09.24 26
rys. nr 7.34 przekroje charakterystyczne A3 pdf 351,4 2018.09.24 27
rys. nr 7.35 przekroje charakterystyczne A3 pdf 395,2 2018.09.24 28
rys. nr 7.36 przekroje charakterystyczne A3 pdf 416,4 2018.09.24 27
rys. nr 7.37 przekroje charakterystyczne A3 pdf 433,4 2018.09.24 29
rys. nr 7.38 przekroje charakterystyczne A3 pdf 417,8 2018.09.24 26
rys. nr 7.39 przekroje charakterystyczne A3 pdf 402,3 2018.09.24 27
rys. nr 7.4 przekroje charakterystyczne A3 pdf 320,1 2018.09.24 32
rys. nr 7.40 przekroje charakterystyczne A3 pdf 375,5 2018.09.24 31
rys. nr 7.41 przekroje charakterystyczne A3 pdf 199,6 2018.09.24 27
rys. nr 7.5 przekroje charakterystyczne A3 pdf 459,9 2018.09.24 30
rys. nr 7.6 przekroje charakterystyczne A3 pdf 463,0 2018.09.24 26
rys. nr 7.7 przekroje charakterystyczne A3 pdf 470,1 2018.09.24 27
rys. nr 7.8 przekroje charakterystyczne A3 pdf 446,2 2018.09.24 28
rys. nr 7.9 przekroje charakterystyczne A3 pdf 450,0 2018.09.24 29
Solarny system oswietlenia drogi ssod pdf 112,0 2018.09.24 34
specyfikacja techniczna pdf 2924,0 2018.09.24 27
SST podbudowa bitumiczna pdf 446,4 2018.09.24 28
Umowa Bogdanowice pdf 485,7 2018.09.24 37
Załącznik nr 1 - Oferta doc 145,0 2018.09.24 33
Załącznik nr 10 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji n doc 116,5 2018.09.24 29
Załącznik nr 2 - zrealizowane zamówienia doc 113,5 2018.09.24 33
Załącznik nr 3 - wykaz personelu doc 115,0 2018.09.24 32
Załącznik nr 4 - Przedmiar - Etap I pdf 213,3 2018.09.24 46
Załącznik nr 5 - Przedmiar - Etap II pdf 308,2 2018.09.24 42
Załącznik nr 6 - Przedmiar - Etap II - oświetlenie pdf 556,4 2018.09.24 34
Załącznik nr 7 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 125,5 2018.09.24 31
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu wa doc 133,0 2018.09.24 32
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 115,5 2018.09.24 37

Pobierz wszystkie dokumenty